Ротари в Плевен

Ротари клуб в Плевен е основан на 14 май 1937 с клубен номер - 4273, четвъртия извън столичен клуб след тези във Варна (1935), Русе (1936) и Бургас (април 1937).
Сред Борда на учредителите са имената на Георги Бакалов и д-р Никола Шумелов, а самия клуб наброява първоначално 22 души. В запазените оскъдни архиви от онова време фигурират и имената на плевенчаните: Никола Пецев, д-р Сиромахов, д-р Урманов, Иван Попов, Михаил Диков, Аспарух Георгиев, Йосиф Йорданов.
Клуб спонсор е РК София (основан през май 1933 г.) с отговорници за учредяване на клуба: проф. Дим. Атанасов, инж. Л. Божков (дистрикт гуверньор на дистрикт 86) и Ст. Мошанов.
Заедно с РК Горна Оряховица през 1938 г. плевенския клуб е спонсор на Ротари клуб във Велико Търново.
Ротари клуб Плевен преустановява своята дейност (по документи от RI - на 7 април 1941 г.) заедно с другите клубове от дистрикт 86 "България" попадайки под забраната на Закона за защита на нацията от декември 1940 г.

Ротарианството в Плевен се възстановява в началото на 1993 година от д-р Казаков, Е. Попов, Ц. Анков, Д. Мицаркин, д-р И. Бочуков и др. Благодарение на техните усилия се въстановява Ротари клуба, който на 2 юни 1995 год. получава хартата на Ротари Интернешънъл с клубен номер 30842.

Членове на ротари клуб Плевен за периода 1995 - 1999 г. са били: д-р Иван И. Бочуков (чартър-президент 1995-96), проф. д-р Марин Ст. Ганчев /поч. 2000 г./ (президент 1996-97), Цветан К. Анков (президент 1997/98), Димитър Л. Мицаркин (президент 1998/99), Атанас П. Рахнев (секретар 1996/1997), Асен А. Антонов (церемониал майстор 1997/98), Атанас Коларов, Атанас Кръстев, Борислав Кутински, Валентин А. Иванов, Веселин Павлов, Веселин В. Богданов, Евгений Симеонов, Емил Попов, Иван Арбов, Искрен Йотов (секретар 1997/1998), д-р Иван Симеонов (секретар 1995/1996), доц. д-р Кунчо Игнатов, Любомир Дяковски, Никола Досев, Николай Стайковски, д-р Огнян Кръстев, Петко Велев, Пламен Кинов (секретар 1998/1999), Светлин Павлов, арх. Тодор Радулов, Христо Алексиев, Цветан Колев.

на снимката: седнали: Иван Бочуков, Цветан Анков, проф. Марин Ганчев, Димитър Мицаркин, Христо Алексиев, димитър Тенев
прави: Христомир Христов, Христо Нинов, Маргарит Клатуров, ?, Огнян Ламбиев, д-р Иван Симеонов, Георги Русинов, Горан Карчовски, Стефан Ненков, Асен Антонов, Емил Митков, Огнян Кръстев, Михаил Михайлов, Николай Савов, Господин Пейчински, Пламен Маринов, Петър Мичев, Христо Каленов, Огнян Бояджиев.

Ротари клуб Плевен Центрум е създаден на основата на РК Плевен.

РК Плевен Центрум е чартиран на 22 май 2001 година към Дистрикт 2480 с клубен номер 55633. Спонсор клуб София Витоша,
Съставът на клуба при чартирането е следния: Президент - Асен А. Антонов, вице президент - д-р Христо Ал. Алексиев, секретар - Господин Ил. Пейчински, касиер - Николай Н. Савов, церемониал майстор Димо И. Дешев и членове Валентин А. Иванов, Веселин В. Богданов, Георги Й. Русинов, Горан И. Карчовски, д-р Димитър К. Господинов, Димитър Л. Мицаркин, Димитър И. Тенев, Емил А. Митков, д-р Иван И. Бочуков, д-р Иван С. Симеонов, Илия П. Петров, доц. д-р Кунчо В. Игнатов, Любомир Б. Дяковски, Люсиен Й. Ковачев, Маргарит И. Клатуров, Милчо З. Илиев, Михаил Д. Михайлов, Никола Г. Досев, Огнян Хр. Бояджиев, Огнян В. Кръстев, Огнян А. Ламбиев, Петър М. Мичев, Пламен Ат. Маринов, Стефан М. Ненков, Христо Д. Каленов, Христо И. Нинов, Христомир Ц. Христов, доц. д-р Чавдар Б. Балабанов, Цветан К. Анков.


Освещаване знамето на РК Плевен Центрум.

РК Плевен Центрум, е спонсор на Ротаракт клуб през ноември 2001 г., с номер 53094 в RI., и Интеракт клуб от април 2005 г.

На 17 октомври 2014 Ротари Интернешънъл потвърждава датата 14 май 1937 за начало на Ротари в Плевен с първоприемник - РК Плевен Центрум.
Оригиналната харта е издадена на 14 май 1937 г., по време на мандата на Will R. Manier, Jr., президент на Ротари Интернешънъл.

Президенти и секретари на Ротари клуб Плевен

1937/1938
Президент - Георги Бакалов
Вицепрезидент - Никола Шумелов
Секретар - Никола Пецев

1938/1939
Президент - Никола Шумелов
Вицепрезидент - Иван Попов

1939/1940
Президент - Иван Попов
Вицепрезидент - Михаил Диков
Секретар - Аспарух Георгиев

1940/1941
Президент - Михаил Диков
Секретар - Никола Пецев

1995/1996
Президент - д-р Иван И. Бочуков
Секретар - д-р Иван Симеонов

1996/1997
Президент - проф. д-р Марин Ст. Ганчев
Секретар - Атанас П. Рахнев

1997/1998
Президент - Цветан К. Анков
Секретар - Искрен Йотов

1998/1999
Президент - Димитър Л. Мицаркин
Секретар - Пламен Кинов

1999/2001

Президент - Асен А. Антонов
Секретар - д-р Огнян Кръстев

Президенти и секретари на Ротари клуб Плевен Центрум

2001/2002

Президент - Асен А. Антонов
Секретар - Господин Ил. Пейчински

2002/2003


Президент - Димитър Тенев
Секретар - Господин Ил. Пейчински

2003/2004


Президент - д-р Димитър К. Господинов
Секретар - Христо Йотов

2004/2005

Президент - Нина Митева
Секретар - Емил Митков

2005/2006

Президент - Гeорги Русинов
Секретар - Николай Савов

2006/2007

Президент - Христо Каленов
Секретар - Пламен Пацев

2007/2008

Президент - д-р Чавдар Б. Балабанов
Секретар - Максим Бъчваров


2008/2009

Президент - Илка Б. Илиева
Секретар - Михаил Михайлов

2009/2010

Президент - Емил Митков
Секретар - Венцислав Дилков

2010/2011

Президент - Емил Абрашев
Секретар - Генади Тодоров

2011/2012

Президент - Искра Ганева
Секретар - Калин Христов

2012/2013

Президент - Пламен Маринов
Секретар - Симеон Петранов

2013/2014

Президент -доц. д-р Бойко Стаменов
Секретар - Искра Ганева

2014/2015

Президент - Михаил Михайлов
Секретар - д-р Роберт Халваджян

2015/2016

Президент - Калин Христов
Секретар - Пламен Пацев

2016/2017

Президент - Илиян Йончев
Секретар - д-р Марияна Гетова

2017/2018

Президент - Христо Нинов
Секретар - Венцислав Дилков

2018/2019

Президент - Пламен Пацев
Секретар - Калин Христов

2019/2020

Президент - Красимир Братанов
Секретар - д-р Марияна Гетова

2020/2021

Президент - Николай Савов
Секретар - Николай Момчилов

2021/2022

Президент - Николай Момчилов
Секретар - Ирена Николова

2022/2023

Президент - Ирена Николова
Секретар - Николай Яков